top of page

Werkwijze

Mijn werkwijze wordt gevoed vanuit meerdere invalshoeken.  

Vanuit mijn psychotherapeutische basisopleiding als cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut hecht ik veel belang aan de innerlijke relatie; dit is de manier waarop je je verhoudt tot jouw gevoelens, behoeften, gedachten, verwachtingen,….  Een verstoorde innerlijke relatie kan heel wat psychische klachten veroorzaken, zoals bijvoorbeeld zelfvervreemding, onzekerheid, angsten, depressie, lichamelijke klachten. In psychotherapie wordt gezocht naar een passend contact met je innerlijke wereld, niet te veraf, niet te overspoelend.  Hierdoor kunnen oude en pijnlijke belevingen alsnog een plaats krijgen zodat ze je niet langer of minder verstoren in je huidige leven.  Vanuit een goed contact met jezelf kan je keuzes maken of leer je meer eigen richting geven aan je leven. 

Als contextueel psychotherapeut verruim ik mijn blikveld naar alle processen en loyaliteiten die spelen in de ruimere context, zoals gezin en vorige generaties, en staan we stil bij hoe dit ook nu nog kan meespelen in je leven.

Als psychodiagnosticus heb ik ook een theoretische en gestructureerde kijk op het functioneren van de mens en ben ik vertrouwd met een aantal diagnoses zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornis en persoonlijkheidsstoornissen

bottom of page